Портфолиото е съвкупност от събрани творби на художника и материали (под формата на фотографии и документи) – като доказателство за знанията му, даващи представа за неговото творчество. Проследява и показва неговото професионално развитие, натрупаните от него знания, търсения и постижения.

Може да се каже, че за да се проследи пътя на даден творец трябва да има достатъчно творчески търсения в областта на изкуството, разнообразие от похвати и идеи. Познанията се базират на натрупания опит в процеса на работа, а това предполага един доста дълъг период от време.

Ролята на учителя е да подпомогне неговото развитие и да обогати познанията му.

ВИЖ ОЩЕ


Back to Top